Företagsfilm Gallermännen AB

Filmen producerades av Taggtråd Film på uppdrag av företaget Gallermännen AB. Inspelningen skedde i Uppsala, i en stor lokal som skall bli en butik åt Stadium.

Kommenteringen är stängd