Workshop för entreprenöriella eldsjälar

Den 11 februari träffades representanter från Örebro universitet, Mittuniversitetet, Karlstads universitet och Linnéuniversitetet för att diskutera entreprenörskapsfrämjande utbildningar. Fokus var på att utbyta erfarenheter , utmaningar och möjligheter, och hur man på respektive lärosäte har tagit sig an dessa.

Filmen producerades av Taggtråd Film.

Kommenteringen är stängd